fbpx

Komunikacije

Komunikacija je vještina koja se uči


“U životu ne dobijate ono što zaslužujete,
nego ono što iskomunicirate”

Tad James

Komunikacija je važan segment života i učimo je od kako se rodimo. Mnogo je vrsta komunikacije, a u poslovnom okruženju među najvažnije spadaju vještine pisane i verbalne komunikacije. Profesionalna poslovna komunikacija nije rezultat slučaja, nego poznavanja određenih elemenata, bitnih za uspješnu komunikaciju, i primjene tih elemenata u specifičnim situacijama.

Danas postoje mnoge platforme za komunikaciju. Osim klasičnih telefonskih poziva, tu su i sms poruke, video razgovori, instant poruke (kao chat-ovi na društvenim mrežama), email-ovi, te različiti kanali (npr: viber, whatsapp ). Važno je znati odabrati koji kanal ili platforma je prikladna u kojoj situaciji. Odabir ispravnog medija je jako važan, a posebno u poslovnom okruženju.

komunikacija

Poslovna komunikacija je komunikacija koja se koristi za promociju proizvoda, usluga ili organizacija, a podrazumijeva prenos informacija unutar poslovnog svijeta. Kroz poslovnu komunikaciju prezentirate kompaniju u kojoj ste zaposleni, ali i sebe kao uposlenika, rukovodioca ili vlasnika. Bez kvalitetne poslovne komunikacije ne možete napredovati u poslovanju, a usljed nedostatka, iste vrlo lako se može dogoditi neuspjeh. Važno je komunicirati profesionalno, stručno, odgovorno i dosljedno, što gradi pozitivnu sliku o Vama i firmi kojoj pripadate. Nedostatak vještina poslovne komunikacije sigurno se negativno odražava na poslovanje.

Poslovni bonton je sastavni dio poslovne komunikacije, a njegovo poznavanje i primjena u poslovnim odnosima, sa kombinacijom vještina poslovne komunikacije uvijek ostavlja utisak uspješnosti i uljeva povjerenje.

O važnosti komunikacije u poslovnom svijetu nije potrebno mnogo govoriti, vjerujemo da je veoma jasna njena uloga i značaj. Mi Vam nudimo paletu usluga iz oblasti profesionalnih komunikacija, koje između ostalog uključuju profesionalnu i stručnu pomoć pri poslovnoj komunikaciji, a koja se sastoji od korporativne komunikacije ( B2B – business to business i B2C – business to costumer odnosi, odnosi s medijima, javni odnosi, odnosi sa investitorima i interni – unutarkompanijski odnosi) ,PR komunikacije ( koja uključuje odnose s javnošću, interne odnose i odnose sa trećim licima), Digitalnog PR-a, te integrirane (marketinške) komunikacije. Profesionalno upravljanje komunikacijom znači i poboljšanje upravljanja kvalitetom, što u konačnici doprinosi razvoju i unaprjeđenju poslovanja.

Kanali komunikacije jedan su od najvažnijih faktora koji utiče na uspješnost poslovnog komuniciranja, a naš stručni tim će, zajedno s Vama, procijeniti koji vid komunikacije je najbolji za Vašu kompaniju, te kanale koji su najpogodniji za najbolje rezultate.

Komunikacije po Vašoj mjeri

Scroll to top